Motto dan Maklumat Pelayanan

Motto Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (mengikuti motto UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) :

“Kedalaman Spritual, Keagungan Akhlak, Keluasan Ilmu dan Kematangan Profesional

Maklumat Pelayanan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat :

Kepuasan Layanan Merupakan Tujuan Kami