Indeks Kepuasan Pelanggan

Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Pelanggan LP2M 2017-2020


Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Pelanggan LP2M 2021

https://lp2m.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Hasil-Survey-LP2M-2021.pdf

Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Pelanggan LP2M 2022
Survei Kepuasan Layanan, Penelitian dan PkM LP2M 2023